Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: tekenen
Geschreven door: Juf Milou


Print-vriendelijke pagina..
Graffiti met wasco

1. Beginsituatie / wat weten de kinderen al?

De kinderen hebben een les gehad over graffiti. Ze weten dus wat het is en waarom mensen het maken. Ook weten ze waar je graffiti tegenkomt. Ze weten ook wat een “tag” is. (handtekening in graffiti-taal)
Ze hebben al vaker met wasco gewerkt op allerlei manier. Ze hebben er zelf mee getekend en ze hebben er plaatjes mee gekleurd. Ook hebben ze gewerkt met wasco en ecoline.
Dit was met name in de onderbouw. In de bovenbouw hebben ze er maar enkele keren mee gewerkt.

2. Wat is het doel van de les?

Technisch doel: De kinderen leren dik en dun met de wasco’s te werken.
(Ik doe dit op een groot vel voor doormiddel van hard drukken, zacht tekenen of heel voorzichtig te wrijven.)

Beeldend doel: De kinderen leren de kleuren die ze gebruiken op elkaar aan te passen. Bijvoorbeeld door oranje over te laten lopen in rood. (Dit doe ik ook voor op een groot vel en ik kan de kinderen hier tijdens het werken ook in sturen.)

3. Hoe groepeer ik de kinderen?

Ik ga met de kinderen naar het handenarbeidlokaal. Daar zitten ze in groepjes. Ieder werkt gewoon voor zichzelf.Fase 1: Terugblik

Ik blik met de kinderen terug op de les begrijpend lezen die ik met ze gedaan heb.
Wat zijn ze toen te weten gekomen over graffiti? Dit gaan ze opschrijven in een placemat. Als ze dit gedaan hebben, bespreken we dit klassikaal. Ik geef aan welk kind (genummerde hoofden) mag zeggen wat ze in het midden van de placemat hebben geschreven.

Fase 2: Pakkende inleiding

Hebben ze nog gezocht naar voorbeelden van “ tags” ? (namen in graffiti geschreven)
Ik bekijk samen met de kinderen de “ tags” die ze hebben meegenomen. Zelf heb ik ook een aantal voorbeelden bij me. (zo ben ik voorbereid als de kinderen zelf misschien niks hebben gevonden.) Welke dingen vallen er op? Welke kleuren worden er gebruikt? Zijn de letters dik of dun, recht of schuin? Wat staat er in een “tag”? (hele naam, initialen)

Fase 3: Presentatie

Ik leg de kinderen uit wat ze moeten gaan doen. Ik wil in de klas een graffiti muur gaan maken maar omdat meester Carel er waarschijnlijk niet blij mee is als we dat op de muren gaan schrijven, doen we het op papier.
Ieder kind krijgt een vel papier en per ongeveer drie kinderen krijgen ze een doosje wasco’s. Ze gaan hun eigen “tag” maken. Hierbij is het belangrijk dat ze kijken naar de vorm van de letters en het kleurgebruik.

Fase 4: Begeleide inoefening

Ik laat de kinderen op een groot vel zien hoe ze de wasco’s kunnen gebruiken:
-Hard drukken voor dikke, felle lijnen, zacht drukken voor een normale lijn en zachtjes wrijven voor een wolkachtig effect.
-Kleuren aan elkaar aanpassen. Bijvoorbeeld rood en oranje in elkaar over laten lopen of de hele tekening alleen met donker en lichtblauw werken.

Fase 5: Zelfstandig werken

De kinderen gaan nu aan de slag. Ze mogen op een groot vel papier hun eigen “ tag” gaan maken met wasco. Ze mogen dit helemaal zelf verzinnen maar ze mogen ook gebruik maken van de verschillende voorbeelden die ze hebben meegenomen. Als ze de “tag” afhebben mogen ze het blad eromheen nog versieren met graffiti tekeningen.

Fase 6: Evaluatie

De laatste 5  á 10 minuten laat ik de kinderen alle wasco’s in de doosjes doen en leggen we de tekeningen op de tafels. Zo heeft iedereen de kans om de resultaten van elkaar te bekijken. Hierbij leg ik vooral de nadruk op het kleurgebruik en het werken met dikke of dunne lijnen. Bij wie is dat heel goed gelukt en wie heeft er minder rekening mee gehouden?
Op die manier kan ik controleren of de kinderen de doelen van deze les bereikt hebben en leren ze ook feedback te geven op hun eigen en elkaars werk.

6. Welke materialen gebruik ik?

-voorbeelden van “tags”
-voorbeeld van een eindresultaat
-wasco’s
-vellen papierMail Juf Naomi