Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: thema feesten
Sectie: kennis van geestelijke stromingen
Geschreven door: Juf Naomi


Print-vriendelijke pagina..

De geschiedenis van het Sinterklaasfeest

Niemand weet precies hoe we aan het sinterklaasfeest komen, maar er bestaan wel een aantal mythes over.

De eerste mythe gaat over Wodan.

Wodan (of Odin) is de oppergod van de Germanen. Hij werd door hen voorgesteld als een forse man met baard, mantel en muts. Als hoogste god had Wodan natuurlijk ook een gevolg. Hij reed door de hemel op zijn achtbenige paard Sleipnir en werd bijgestaan door zijn knechtje Eckhard, zijn assistent Oel en zijn wapens Donder en Bliksem. Tot Wodans vaste uitrusting behoorde een speer met een slang in de top en twee zwarte raven, die hem informeerden over het gedrag van de mensen op aarde.
Wat vinden we tegenwoordig nog terug in het Sinterklaasfeest dat we aan deze Germaanse oppergod hebben te danken? Het uiterlijk van de baard en mantel zijn natuurlijk onmiskenbaar. Verder is de schimmel van Sinterklaas hoogstwaarschijnlijk een afstammeling van Sleipnir en ook het lopen over de daken valt terug te leiden naar het door de lucht rijden van Wodan. Het knechtje Ekhard is terug te vinden als Zwarte Piet, maar ook het zwarte masker van de sjamaan kan van invloed zijn geweest op het ontstaan van de Zwarte Pieten. Verder worden ook de zwarte raven nog wel eens genoemd als inspiratiebron van Piet, niet alleen door hun kleur, maar ook omdat zij Wodan op de hoogte hielden van het gedrag van de mensen, net zoals de Zwarte Pieten hun baas informeren over de stoute kindertjes. Maar we hebben nog meer te danken aan Wodan. Zijn speer met slang is verworden tot een staf. En het brengen van de offers zou uiteindelijk hebben geleid tot de wortels en het stro die worden klaargelegd voor het paard van Sinterklaas. En ook de marsepeinen varkens en andere suikerbeesten zijn onschuldiger varianten op de oorspronkelijke offers. Al met al zou het Sinterklaasfeest zonder Wodan een stuk saaier zijn geweest.


Er bestaat nog een ander mythe over de geschiedenis van sinterklaas.

Ergens in een klein plaatsje op deze wereld, we weten niet precies waar, maar waarschijnlijk in het Oostromeinse rijk is in de tweede helft van de derde eeuw een jongetje geboren dat de naam Nicolaos kreeg.
Vanaf zijn geboorte af aan gebeurde er al allerlei wonderen, waarvan mensen tot op de dag van vandaag zeggen dat hij de veroorzaker was van deze wonderen.
Op zijn 19e verjaardag werd Nicolaos ingewijd tot bisschop om zijn om op te volgen als bisschop van Myra. Hij zou, zoals het een geestelijk Christen betaamt, een pelgrimsreis naar Jeruzalem maken.
Zo vertrok hij per schip, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Tijdens deze reis kreeg hij een visioen, hij zag dat hij getroffen zou worden door hevig noodweer, maar dat alles behouden zou blijven. En inderdaad, er stak een hevige storm op. Een van de matrozen klom in de mast om de zeilen goed vast te maken. Hij stond goed en wel bovenin de mast toen een enorme rukwind hem uit zijn evenwicht bracht. De arme man viel te pletter op het dek, morsdood. Tijdens het noodweer was er uiteraard geen tijd om zich om de doden te bekommeren, want het was hard werken op zo


Mail Juf Naomi