Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 3/4/5/6/7/8
Sectie: drama
Geschreven door: juf Marieke S.


Print-vriendelijke pagina..
Raadt mijn getal

Inleiding:

Ik heb een getal in mijn hoofd en de kinderen mogen om de beurt raden. Ze mogen vragen stellen als 'is het groter/kleiner dan..' en ik zeg alleen ja of nee. Dit doen we een aantal keer. Als de kinderen nog moeite hebben met het de begrippen groter/kleiner dan schrijf ik een aantal keer 2 getallen op het bord. De kinderen moeten dan zeggen (eventueel met behulp van de getallenlijn) of het 2de getal kleiner of groter dan het 1e getal is.

Kern:

De kinderen gaan in groepjes van twee raden welk getal de ander in zijn hoofd heeft. Het getal mag niet groter zijn dan 100. Leerling A heeft een getal bedacht, leerling B mag alleen vragen stellen als: Is het groter dan …..? leerling A mag alleen antwoorden met ja of nee.
De kinderen spelen het om de beurt. Bij iedere keer moeten ze opschrijven hoeveel vragen ze nodig hadden om achter het juiste antwoord te komen.

Strategie:
0 - 100: is het getal groter dan 50? Nee
0 - 50 : is het getal groter dan 25? Nee
0 - 25: is het getal kleiner dan 10? Ja
0 - 10: is het getal kleiner dan 5? Nee
0 - 5: is het getal groter dan 8? Ja
8 - 10: is het getal 9 ja!!

Slot:

Bespreken met de klas, wat doe je eerst? Hoe kom je het snelst achter het getal, hoeveel vragen had je meestal nodig? Vond je moeilijk?


Met dank aan juf Marieke S.


Mail Juf Naomi