Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 5/6
Sectie: thema muziek
Sectie: muziek overige
Geschreven door: Juf Marieke S.


Print-vriendelijke pagina..
Les over monotonie (groep 5/6)
(blz. 63 Muziek Meester)

Benodigdheden:
Bord, krijt, verhaal
Leerlingen pen en papier

Inleiding:
Kringgesprek; vertellen over spannende dingen (leerling gaat waarschijnlijk automatisch spannend vertellen, gebeurt dit niet, dan mag een andere leerling spannend vertellen)

Kern 1:
Zelf het verhaal voorlezen van blz. 51, heel monotoon, niet goed articulerend en snel. De kinderen luisteren. Daarna kies je een leerling uit die het verhaal spannender en beter kan voorlezen dan jezelf. De klas vragen 'wie kan het beter dan de leerkracht?' 'wie vertelde het verhaal het spannendst?' 'waarom?'

Kern 2:
Hier leg je uit hoe het kan waarom het verhaal spannender wordt verteld. Zelf eerst voordoen hoe je een zin verschillend kunt voorlezen (hoog/laag) Daarna mogen een aantal kinderen een paar zinnen hoog/laag voorlezen.

Kern 3:
Er komt een zin op het bord. Deze lees je zelf voor. 'Dichterbij komt de trein, steeds dichterbij.' Dan vraag je de kinderen welk woord hoog was, welke laag. (kinderen mogen op papier schrijven welk woord hoog/laag was) Daarna in tweetallen


Mail Juf Naomi