Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: geschiedenis
Geschreven door: Juf Milou


Print-vriendelijke pagina..

Indianen

1. Beginsituatie / wat weten de kinderen al?


De kinderen hebben onlangs het thema “ vreemde werelden” afgesloten. Ze beginnen nu dus aan een nieuw thema, namelijk: “Een nieuwe wereld: Amerika”. Deze les is hiervan de eerste les. De kinderen kennen het woord indiaan en ze kunnen zich hierbij een voorstelling maken.

2. Wat is het doel van de les?


Aan het einde van de les moeten de kinderen (nadat we het besproken hebben en de leerlingen opdrachten gemaakt hebben) de volgende dingen weten:
-De Indianen kwamen uit Azië en hebben zich van daaruit over Amerika verspreid.
-Er waren veel verschillende stammen en iedere stam had een eigen manier van leven. (verschillende soorten huizen)
-Uiteindelijk zijn de Indianen gedwongen in reservaten gaan wonen.

3. Hoe groepeer ik de kinderen?

De kinderen zitten allemaal gewoon op hun eigen plek. Een groot gedeelte van de les is klassikaal en het gedeelte waarin de kinderen zelf aan de slag gaan met de opdrachten gebeurt geheel zelfstandig.

Fase 1: Terugblik

Voordat ik begin met de les blik ik even terug naar de regels die ik de vorige keer met de kinderen heb besproken.

-Er is altijd maar 1 persoon aan het woord.
-Als je iets wil zeggen steek je je vinger op.
-Iedereen moet meedoen met de les. 
-Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt straf.
-Als iedereen goed meedoet en er is tijd over, doen we nog iets leuks. (bijv. spelletje)

Fase 0: Pakkende inleiding

Voordat de kinderen de klas inkomen zorg ik dat ik alle materialen klaar heb gelegd. Ik heb een aantal afbeeldingen die ik op het bord hang, een beeldje van een indiaan, een dromenvanger, twee platen van een indiaan en wat losse voorwerpen. Deze leg ik op een tafel voor de klas. Ik begin dan kort te vertellen over het onderwerp. Wie weet waar we het vanmorgen over gaan hebben? Ik zal de voorwerpen bespreken zodra ze van toepassing zijn op de stof. Nu gebruik ik ze dus alleen nog maar om de interesse van de kinderen op te wekken. Door de materialen worden de kinderen geprikkeld om boeien te luisteren en actief mee te doen met de les.

Fase 2: Presentatie


Deze fase neemt redelijk veel tijd in beslag. Hierin krijgen de kinderen eigenlijk de meeste informatie die ze nodig hebben om in de vierde fase zelfstandig aan de slag te kunnen.

Eerst laat ik een leerling het eerste stukje tekst lezen (mensen uit Azië). Vervolgens laat ik de kinderen de kaart van Amerika zien die op het bord hangt en licht ik toe hoe de Indianen naar Amerika zijn gekomen en waar ze zich hebben gevestigd.

Dan leest een leerling het verhaaltje van De eerste jacht. Vervolgens bespreek ik het verhaaltje en de bijbehorende tekening kort met de kinderen. Wat is een tipi? Wat zou een mocassin zijn? (leren schoen)  Wat bedoelt de moeder met: mijn zoon die vandaag een man wordt? Wat zie je allemaal op de tekening? Ook hierbij laat ik nog wat voorwerpen zien.

De tekst: Zoveel stammen, zoveel manieren van leven wordt ook weer door iemand gelezen. Ik laat op de kaart zien waar de Indianen met de bepaalde huizen woonden. Ook bespreek ik wat het opperhoofd is.

Daarna leest een leerling de tekst op blz. 52. Hierbij bespreek ik het woord veldslag. Wat houdt dit in? Verder wil ik de nadruk leggen op het feit dat de Indianen de eerste bewoners van Amerika waren maar dat ze door de nieuwe bewoners heel slecht werden behandeld en dat ze dus eigenlijk hulpeloos waren.

Dan laat ik iemand de toespraak van Seattle lezen. Aan deze tekst is te zien dat de Indianen alles vergelijken met de natuur of de aarde.

Als laatste leest een leerling de tekst: Leven in reservaten. Op de kaart laat ik dan nog even zien hoe klein de gebieden nog maar zijn die de Indianen hebben nu ze in reservaten moeten wonen.

Fase 3: Begeleide inoefening

Omdat de kinderen zelfstandig aan de slag moeten in hun werkboekje, komt deze fase hier niet echt van pas. Tijdens de vorige fase worden de kinderen betrokken door ze te laten lezen en ook stel ik af en toe vragen om te controleren of de stof begrepen is. Je zou dus kunnen zeggen dat deze fase in fase 2 zit verwerkt.

Fase 4: Zelfstandig werken

De kinderen gaan nu zelfstandig aan de slag. Ze maken de opdrachten die in hun werkboek staan, op bladzijde 31 en 32. Vraag 10 hoeven ze niet te maken, deze vraag heeft namelijk betrekking op een onderwerp dat in deze les nog niet is behandeld.
Vraag 6 maakt iedereen als laatste.
De kinderen moeten geheel zelfstandig werken aan de opdrachten. Ze mogen dus niet overleggen en ze mogen ook geen vragen stellen aan mij. Ik schrijf op het bord: maken: vraag 1 t/m 5 en vraag 7 t/m 9 Klaar? Opdracht 6 maken. Klaar? Vinger opsteken. 25 minuten

Voor de kinderen die al klaar zijn met opdracht 6 heb ik nog een werkje. Ze mogen kiezen tussen een woordzoeker over indianen of een dromenvanger om zelf te kleuren. Op die manier zijn er geen kinderen die niets te doen hebben en zo zijn ze toch met het onderwerp bezig.

 

Fase 5: Evaluatie


Als de tijd voor de opdrachten om is, ga ik ze samen nakijken. Ik geef de kinderen beurten en op die manier bespreken we de opdrachten. Als blijkt dat de opdrachten moeilijk waren geef ik nog wat extra toelichting. Als laatste vraag ik hoeveel fouten de kinderen hadden. Op die manier krijg ik zelf een beeld van het werk van de kinderen. Zijn de doelen bereikt? Was mijn uitleg duidelijk genoeg of moet het een volgende keer beter?

6. Welke materialen gebruik ik?

-bord
-2 platen van Indianen
-kaart van Noord-Amerika
-plaatje pijlenkoker
-plaatje mocassins
-pijlenkoker
-dromenvanger
-beeldje opperhoofd
-kettinkje
-veer hoofd
-tekstboek: Wijzer door de tijd, groep 7
-bijbehorende werkboekMail Juf Naomi