Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: bewegingsonderwijs
Geschreven door: Meester Johannes


Print-vriendelijke pagina..
Hockey

Inleiding

Benodigdheden

- 10 kegels
- 1 hockeydoel
- 1 partijvestje
- 1 tennisbal
- 1 hockeystick

Organisatie

Lln. nemen plaats in de uitloopzone, de tikker in het midden van het terrein.
Lkr. staat aan de zijkant van het terrein naast het hockeydoel.
Materiaal wordt voor de les start geplaatst.

Lesbegin

Spel 1:

Kleine spelen - overloopspel

Spelidee: Opwarming en gewenning hockeystick

Spelomschrijving:

Het speelveld is afgebakend met kegels, aan beide kanten van het veldje is een uitloopzone voorzien die afgebakend is met kegels. Aan de zijkant in het midden staat een hockeydoel.Er wordt 1 tikker aangeduid die vervolgens een partijvestje aandoet.Op het fluitsignaal moeten de lln. aan de overkant zien te geraken zonder getikt te worden.
Als iemand word aangetikt moet deze vanaf het midden met een hockeystick de tennisbal in het doeltje proberen binnenschieten. Als hij hierin slaagt mag hij terug deelnemen met de overloopgroep. Als hem dit niet lukt wordt ook tikker.

Spelregels:
- Men moet binnen de terreinafbakening blijven
- Tikkers mogen enkel licht contact maken met de medeleerlingen, duwen is uit den boze.

Tactiek:
- De lln. moeten visueel waarnemen wanneer de beste mogelijk plaatsvindt om de overkant te bereiken.

Variatie:
- Als er een nieuwe tikker bij komt moet deze een hand geven aan de medetikker, als er 4 tikkers elkaar een hand hebben gegeven worden die in duo's van 2 gesplitst.

Gradatie:
- De doelzone van het hockeydoeltje wordt verkleind door 2 kegels dichter bij elkaar te zetten.

DIDACTISCHE PRINCIPES:
- Afwisselingsprincipe
- Herhalingsprincipe

Kern

Spel 2:

Passen geven.

Benodigdheden

- .. hockeysticks
- .. tennisballen
- .. kegels om het terrein in 2 te delen

Spelidee:

De bal onder controle krijgen en deze doorpassen naar een medeleerling. De bal moet binnen de kring blijven.

Spelomschrijving:

De lln vormen een flankkring met het gezicht naar binnenwaarts gekeerd. Tussen 2 ll moet ongeveer een meter tussenruimte zijn. De lln passen willekeurig de bal naar elkaar, vooraleer men de bal past moet men de naam van de lln zeggen naar wie hij past. De bedoeling is dat het balletje niet buiten de kring rolt. Een goede controle en pas zijn dus noodzakelijk.

Spelregels:
- Het uiteinde van de hockeystick blijft onder kniehoogte.
- De lln blijven op hun plaats staan, om zo te verhinderen dat de kring te klein wordt.

Variatie en gradatie:
- Er wordt een tweede bal in het spel gebracht.

Tactiek:
- De lln moeten de baan van de bal inschatten en het balletje onder controle zien te krijgen om vervolgens een goede pas te kunnen geven.
- De hockeystick op de grond laten rusten om te verhinderen dat het balletje onder de stick rolt.

DIDACTISCHE PRINCIPES:

- Betrokkenheidsprincipe

Spel 3:

Slalom + doelpoging.

Benodigdheden

- 5 kegels om het terrein in 2 te delen
- 6 kegels die nodig zijn voor de slalom
- 8 strips om het doelgebied af te bakenen
- 2 hockeydoelen
- Iedereen


Mail Juf Naomi