Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: bewegingsonderwijs
Geschreven door: Meester Johannes


Print-vriendelijke pagina..
Handstand en zweefrol

Inventaris van het te gebruiken materiaal voor de gehele les:

- 2 plinten
- 1 valmat
- 1 harde valmat
- 4 matjes
- 5 banken
- 7 partijvestjes

Algemene vaardigheden en attitudes

- LEREN LEREN: 1. De lln kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.
- Inhoudsgebonden: D2.6.15= De lln kunnen zelfstandig functioneren in bewegingssituaties omdat zij: - gekende opdrachten zelfstandig aanvatten en volhouden en zich inleven in verschillende rollen.

Lesbegin

Spel 1: Tikkertje met de bal
Klein spel - Loopspel - Tikspel met hindernissen

Spelidee:
Tikkers: Zoveel mogelijk lln van het andere team aantikken met de bal.
Lopers: Proberen niet geraakt te worden door een bal van de tikkers.

Spelomschrijving:
De groep wordt in 2 gesplitst, de lln van 1 groep trekken partijvestjes aan.Er word per groep 1 tikker aangeduid, deze krijgt een bal. Daarmee moet hij zoveel mogelijk lln van de andere ploeg proberen te raken.Eenmaal een ll geraakt is door een bal moet deze achter de kegels gaan staan.De aangetikte lln kunnen bevrijd worden als ze een pas krijgen van de tikker en als ze deze vervolgens kunnen terugpassen.

Spelregels:
- De aangetikte lln blijven achter de kegel.
- Enkel de tikkers mogen de bal naar een ll van de andere ploeg werpen.

Tactiek:
- Lopers: De tikker in het vizier houden en de bal ontwijken als hij deze naar jou gooit.
- Tikkers: De bal doelgericht naar de lopers gooien

Organiatie:
De lln nemen plaats in een frontrij, vervolgens wordt de speluitleg gegeven.De lkr geeft aan de helft van de lln een partijvestje.

Materiaal:
- 3 kegels
- 7 partijvestjes
- 2 foonballen

Leskern:

2.1 Doorschuifcircuit Handstand

Idee:
Aanleren handstand en inoefenen zweefrol.

Oefeningomschrijving:
Er zijn 3 omlopen in de zaal aanwezig:
1.
- Je lichaam over de plint laten glijden. In handstand rechtkomen en vervolgens doorrollen tot handstand.
- Rechtkomen tot handstand met buik naar rek.- Handstand zelfstandig uitvoeren tegen valmat.

2.
- Zweefrol op valmat.
- Koprol op plint die ingesteld staat op heuphoogte.

3.
- Je creatief voortbewegen op de bank.
- Voorwaarts over de omgekeerde bank stappen.
- Je creatief voortbewegen op de bank.

Tactiek:
- Vormspanning goed bewaren bij de handstand.
- Bij de zweefrol de kin tegen de borst houden.

Organisatie:
De lln. worden in 3 groepen gesplitst.Elke ploeg neemt aan 1 omloop plaats.De leerkracht helpt bij de omloop nr. 1Op het fluitsignaal schuiven de lln door naar de volgende omloop.

Materiaal:
- 4 matjes
- 2 valmatten
- 5 banken
- 2 plinten
- 1 rek

Lesslot:

Spel 2: Wie heeft er geen plaats?

Spelidee:
Ll zonder plaats: Bij het afroepen van 2 medeleerlingen, 1 plaats proberen innemen.
Afgeroepen lln: Zo snel mogelijk van plaats wisselen.

Spelomschrijving:
De lln zitten in een frontkring, 1 ll zit in het midden van deze frontkring.De lkr roept de namen van 2 lln, deze 2 lln moeten dan zo rap mogelijk van plaats verwisselen.De ll in het midden moet op dit ogenblik proberen een plaats in te nemen van deze 2 lln. Als dit hem lukt mag hij blijven zitten en gaat de ll die nu geen plaats heeft in het midden zitten.

Spelregels:
- Iedereen zit neer.
- Enkel de afgeroepen lln mogen zich verplaatsen.
- Er is geen lichamelijk contact.

Tactiek:
- Ll zonder plaats: De afgeroepen lln zo snel mogelijk lokaliseren en hun plaats proberen innemen.
- Afgeroepen lln: De medeleerling lokaliseren die ook afgeroepen is en zich zo snel mogelijk naar zijn plaats begevenMail Juf Naomi