Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: thema halloween
Geschreven door: Meester Luke


Print-vriendelijke pagina..
Verschillende activiteiten om van te griezelen

Activiteit 1:Een griezel tekenen (individueel)

Doelen:
-De kinderen kunnen een tekening maken met kleurpotloden.
-De kinderen kunnen hun fantasie gebruiken om een griezelig wezen te bedenken.
-Over deze figuur kunnen ze een kort gedichtje schrijven.


Teken zelf een eng monster, een griezel of een spook. Het gaat hierbij om een geheel nieuw eng wezen waar nog niemand van gehoord heeft. Het mag dus geen spook zijn waar je al over gelezen hebt of waar je plaatjes van hebt gezien. Schijf een kort gedichtje (hooguit zes regels) over de door jouw getekende engerd waarin te lezen valt wat hij doet en hoe hij genoemd wordt.

Activiteit 2:Tekenen met muziek (klassikaal)

Doelen:
-De kinderen kunnen zich een beeld vormen tijdens het beluisteren van muziek.
-Dit beeld kunnen ze op papier zetten met behulp van wasco.
-De kinderen kunnen wasco hanteren.
-De kinderen kunnen kritisch kijken naar hun eigen en andermans werk.


Er zijn twee muziekstukken die zich lenen voor deze opdracht; Het stuk "La danse macabre" van SainT Saens of Bachs toccata en fugue in D mineur. Beide worden over het algemeen beschouwd als enge muziekstukken. "La danse macabre" is misschien wel het meest geschikt omdat deze bij het schrijven al tot doel had de dodendans uit te beelden. Het stuk van Bach is beklemmend maar dit stuk dankt zijn imago misschien wel het meest aan het gebruik ervan in enge Hollywoodfilms. Nu is het de bedoeling dat de kinderen op een groot vel papier gaan tekenen wat er bij hen opkomt tijdens het beluisteren van de muziek. Ze laten zich door de muziek inspireren. Wat voor beeld hebben ze bij het beluisteren van deze muziek? Ze mogen uiteraard niet de zaken van elkaar overnemen.

Na het tekenen is er natuurlijk ruim de tijd om de tekeningen te bekijken en te vergelijken. Dit doen we eerst in tweetallen, met behulp van een evaluatieformulier, en daarna gaan we ze zaken klassikaal bespreken.

Activiteit 3: Een griezelig klankspel bedenken (klassikaal)

Doelen:
-De kinderen kunne geluiden aanwenden om iets uit te beelden.
-De kinderen kunnen door kritisch luisteren een beeld vormen bij een klankspel.


Deze opdracht doen we in groepjes. We geven elk groepje een kaartje waarop een eng wezen of een ander eng gegeven staat. Ze krijgen de opdracht dit wezen straks uit te beelden met behulp van hun eigen stem, het Orff instrumentarium en alles wat geluid maakt. Ze mogen echter niet praten/zingen alleen geluid maken.

Ze krijgen ruim de tijd om het klankspel voor te bereiden. Dit natuurlijk het liefst zo dat de andere groepjes het niet kunnen horen. Daarna vindt de uitvoering plaats voor de klas. De andere kinderen in de klas moeten raden wat het groepje precies heeft uitgebeeld

Activiteit 4:Een griezel sokpop in elkaar knutselen (klassikaal)

Doelen:
-De kinderen kunnen met kosteloos materiaal een sokpop in elkaar zetten.
-De kinderen kunnen een kort poppenkastspel verzinnen.


Bij deze opdracht gaan we een pop maken van een sok. De kinderen moeten een oude sok meenemen (en dan natuurlijk niet hun oma). Met behulp van allerlei materialen gaan ze deze sok omtoveren tot een heus monster. De kinderen kiezen zelf het monster dat ze gaan maken. Dit kan vari


Mail Juf Naomi