Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 5/6
Sectie: bewegingsonderwijs
Geschreven door: Juf Wendy


Print-vriendelijke pagina..

Het EK-Spel

Les bewegingsonderwijs voor midden en bovenbouw

Dit tikspel kan gespeeld worden als het Koninginnedagspel, maar het is ook heel leuk om dit te doen in het kader van het EK voetbal. Dit spreekt de kinderen erg aan.

Het rood - wit - blauw - oranje tikspel

Dit is een tikspel waarbij de tikker zoveel mogelijk spelers in een zo kort mogelijke tijd moet aftikken. Het gaat er om dat kinderen leren om bewegingen te versnellen en af te remmen. Daarnaast leren kinderen om snel te reageren op elkaar en gebruik leren maken van 'obstakels' (de zittende kinderen).

Het gaat als volgt:

Voorbereiding
  • Zet vier pionnen klaar in de breedte van de zaal (de vetgedrukte vierkantjes in het voorbeeld). Doe hetzelfde aan de overkant van de gymzaal.
  • Het is handig om de pionnen te voorzien van een rood, wit, blauw en oranje kleur. Dit kun je doen met behulp van gekleurd karton (na 1 keer spelen weten de kinderen het zelf wel).
  • De kinderen stellen zich op zoals de ronde stippen in het voorbeeld.
  • Elk rij van boven naar beneden is dus een kleur, de kinderen hebben ook een nummer die ze moeten onthouden. De leerkracht nummert de leerlingen per rij: rood 1, rood 2, rood 3, enzovoorts. Hetzelfde geldt voor wit 1, 2


Mail Juf Naomi