Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 1/2
Sectie: thema herfst
Sectie: rekenen
Geschreven door: Juf Anja


Print-vriendelijke pagina..

De eerste spin


Benodigdheden:

-plastic spinnen

Doelstellingen
-    De leerlingen kunnen de begrippen middelste, eerste en laatste  laten zien aan de klasgenoten en juffrouw
-    De leerlingen proberen tijdens en na de les onder woorden te brengen wanneer iets de middelste is, en hoe je kunt zien welke de middelste is.

Lesopzet:

Er hebben vandaag al een aantal kinderen gewerkt in de rekenhoek. Waar hebben jullie allemaal mee gewerkt?

Er zijn verschillende dingen te doen, en dit hebben jullie verteld. Nu heb ik iets meegenomen, wat straks ook in de rekenhoek komt.

Ik schuif even de tafels aan de kant, en dan leg ik het op de grond. Iedereen kan het dan goed zien.
Kijk er eerst allemaal maar even naar.
Wat ik van jullie graag wil weten, wat is de eerste spin? … wijs die maar even aan, en wat is de laatste spin, …..?  En nu misschien een wat lastigere vraag, maar jullie kunnen dit goed: Wat is de middelste spin? Wijs jij hem even aan,….!

Degene die de eerste van de kring is, mag opstaan, en de laatste van de kring natuurlijk ook! En wie zal de middelste zijn?
Waarom is die dat? Hoe weet je wie of wat de middelste is?
Zien jullie nog iets in de klas, waar je een eerste ziet, een laatste en een middelste? Ik kies iemand uit, en die wijst aan welke de eerste, laatste en middelste is.

Maar nu zien we spinnen, bladeren en paddestoelen op de grond liggen. Hoeveel zijn dit er eigenlijk. Ik wijs en jullie tellen. En als er nu een spin wegloopt (ik vouw de spin weg) hoeveel blijven er dan over? Tel eerst maar eens in je hoofd, en dan tellen we met elkaar en dan weet je of het goed was.







Mail Juf Naomi