Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: drama
Geschreven door: Meester Denny


Print-vriendelijke pagina..
Concentratie oefeningen voor onderbouw en bovenbouw

Wat hoor ik?

Luisterspel voor in de kring of gewoon in het lokaal. Kan ook op het plein.
Je neemt een doos met een aantal gewone voorwerpen erin verborgen. De kinderen keren zich om of sluiten de ogen. Ze moeten stil luisteren, want de leerkracht laat iets op de grond vallen. Gebruik het voorwerp en maak er geluiden mee. De kinderen moeten nu raden welk voorwerp dit was.
Daarna nog een keer laten vallen e.d. terwijl de kinderen kijken, dit is ervoor om het te bevestigen voor kinderen die het moeilijk vinden. Laat ook de kinderen dingen uit de doos halen voor de rest van de klas.

Suggesties: Laat twee dingen tegelijk vallen, of laat twee kinderen twee voorwerpen tegelijk behandelen. En het wordt pas echt leuk als je aan het eind iets laat vallen wat breekt, bijvoorbeeld een oud schoteltje.

Waar zit het geluid?

Laat de kinderen een geluid horen van een muziekinstrument. Een kind gaat daarna de klas uit. Een ander kind verstopt zich met het instrument. Het kind van de gang wordt teruggeroepen. Jij zegt dan: "Speel maar op het instrument." Het kind moet nu raden waar het geluid vandaan komt.

Suggesties: Vertel de groep dat ze niet naar de plek moeten kijken, waar het kind met het instrument verstopt zit. Je kunt natuurlijk ook andere voorwerpen gebruiken als je geen instrumenten hebt.

Ik hoor, ik hoor, wat ik niet kan zien.

Laat de kinderen tijdens, voor of na een spelles (gym) languit op de grond liggen. Ze mogen elkaar niet aanraken. Ogen dicht en goed luisteren naar de geluiden buiten het lokaal. Jij noemt een kind bij de naam en dat zegt, wat het op dat moment hoort. Daarna krijgt een ander de beurt.

Suggesties: laat de kinderen ook eens luisteren naar hun eigen lichaam. Misschien horen of voelen ze hun hartslag, geluidjes in hun buik of ergens anders. Je kunt dit natuurlijk ook in de klas doen. Je kunt ook een cd met geluiden gebruiken en als vervolg de kinderen laten uitbeelden wat er gebeurt.

Verschil in geluid (kleuters).

Er wordt een aantal instrumentjes uitgestald op een tafel. Jij laat alles zien, benoemt alles en laat de geluiden horen. Een (liefst een beetje ongeconcentreerd) kin gaat nu met de rug naar de groep toe staan. Een ander kind pakt een instrument en maakt muziek. Het eerste kind moet nu raden welk instrument er bespeel wordt en moet het omschrijven.

Suggesties: de rest van de groep controleert of de kleuter het goed doet. Je kunt ook laten raden naar meerdere instrumenten in


Mail Juf Naomi