Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: bewegingsonderwijs
Geschreven door: Esther Frerichs


Print-vriendelijke pagina..
Basketbal

Waarom basketbal?

Basketbal is een sportspel dat leerlingen in de bovenbouw van de basisschool over het algemeen graag spelen. Waarom is dit spel zo populair?
Er zijn verschillende redenene voor aan te dragen.
- Het is een sepl waar veel actie/beweging in zit, dit komt vooral doordat je je al dribbelend mag verplaatsen met de bal.
- Je hoeft niet over ingewikkelde technische vaardigheden te beschikken om dit spel te kunnen spelen.
- In het spel kan op een vrij eenvoudige manier gescoord worden. ook de leelringen die niet zo'n goed schot bezitten krijgen de bal wel in de basket. Trek de vergelijking met korfbal en constateer dat het veel lastiger is om te scoren in het korbalmandje.
- Het spel heeft een cool imago. Micheal Jordan, Dennis Rodman.... Het zijn wereldsterren die in de NBA competitie spelen/speelden en dat is de populariteit van het basketbal ten goede gekomen.

Welke vaardigheden beoefen je in de les?

Dit spel wordt aangeboden vanaf groep 6. Er zijn een aantal technische, maar ook een aantal tactische vaardigheden die leerlingen moeten bezitten voor ze het spel met de "schoolregels" kunnen spelen.
1. Technische vaardigheden
- Passen (werpen)
Chest pass: Strakke pass naar een medespeler, waarbij twee handen de bal van binnen naar buiten wegduwen, je handen klappen naar buiten.Bounce pass:
Idem als chest pass, maar nu speel je via de vloer de bal naar een medespeler.
- Dribbelen
De bal al lopend/rennend schuin voor je op de vloer stuiten. De bal verliest nauwelijks het contact met de hand van de speler, probeer niet te duwen, niet slaan!
- Schieten
Set shot (afstand schot):
Als een speler van afstand uit stand schiet op de basket, noemen we dat een set shot.Dit schot wordt altijd met een hand uitgevoerd, waarbij de andere hand de bal ondersteunt.
Lay-up
Als een speler richting de basket dribbelt en vervolgens de bal in de basket legt, dan noemen we dat een lay-up. De lay-up wordt vanuit een dribbel altijd gevolgd door een twee-pas waarbij beide handen de bal vasthouden. Vervolgensgaat de speler met


Mail Juf Naomi