Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Sectie: sociaal emotionele ontwikkeling leerkracht
Geschreven door: Juf Naomi


Print-vriendelijke pagina..
"Mamma, ik kan daar niks aan doen, mijn hoofd doet dat"
Het Syndroom van Asperger

Wanneer je mensen vraagt wat typisch autisme is, krijg je meestal geen beschrijving van autisme, maar wel van de combinatie autismeverstandelijke handicap. Vaak worden de volgende kenmerken als typisch autistisch beschouwd:
teruggetrokken in sociaal contact, weinig of geen gesproken taal, opvallend repetitief gedrag (motorische stereotypie


Mail Juf Naomi