Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 6/7/8
Sectie: bewegingsonderwijs
Geschreven door: Meester Johannes


Print-vriendelijke pagina..
Acrogym

Inventaris van het te gebruiken materiaal voor de gehele les:

- 1 lange mat
- 1 harde valmat
- 4 matjes
- 3 partijvestjes

Algemene vaardigheden en attitudes

- Sociale vaardigheiden - domein relatiewijzer: De lln kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
- Gezondheidseducatie 1.14 De lln kunnen gezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam. (Houdingsopvoeding)

Lesbegin

Spel 1: Ontsnap uit de gevangenis
Klein spel - Loopspel - Tikspel met hindernissen

Spelidee:
Cipier: Zoveel mogelijk lln aantikken.
Gevangene: Zoveel mogelijk lln aantikken die zich bij de matten bevinden.
Lopers: Proberen niet aangetikt te worden.

Spelomschrijving:
Er wordt 1 cipier en 1 gevangene aangeduid. De gevangene mag enkel op de matten lopen om lln te tikken, de cipier echter mag overal lopen ,maar niet op de matten.De lopers mogen overal lopen maar als ze aangetikt worden moeten ze in de gevangenis gaan zitten.Ze kunnen enkel bevrijd worden als een medeleerling hen aantikt.

Spelregels:
- De cipier en de gevangene trekken een partijvestje aan.
- De lopers mogen overal lopen.
- De lopers die aangetikt zijn moeten zo rap mogelijk naar de gevangenis(harde valmat) en daar neerzitten tot ze bevrijd worden.

Tactiek:
- Lopers: Weten waar de cipier en de gevangene zich bevinden om zo rap mogelijk te kunnen ontsnappen.
- Cipier: De lopers insluiten of hen naar de gevangene leiden om zoveel mogelijk lopers te tikken.
- Gevangene: Zich opstellen op plaatsen waar de grootste stroom van lopers is om er vervolgens veel te kunnen tikken.

Gradatie:
- Er wordt een tweede gevangene aangeduid.
- Er komt een tweede cipier in het spel.

Organiatie:
De lln nemen plaats in een frontrij, vervolgens wordt de speluitleg gegeven.Er wordt een cipier en een gevangene aangeduid.

Materiaal:
- 4 matjes
- 1 harde valmat
- 1 lange mat

Leskern:

2.1 Partneroefeningen
Bewegingskunsten - Partneroefeningen - Fysiek

Idee:
Spieren soepel maken, sociaal contact met je medeleerling in je duo.

Oefeningomschrijving:
1. Het duo zit met de rug tegen elkaar en met de armen ingehaakt, men moet nu proberen elkaar uit evenwicht te brengen.
2. Het duo zit in spreidstand neer op de grond en met voeten tegen elkaar. Ze nemen vervolgens mekaars handen vast en proberen de medeleerling naar zich toe te trekken.
3. 1 ll ligt gestrekt met de buik op de grond, de medeleerling probeert hem om te draaien, dus met de buik naar boven proberen keren.
4. Het duo ligt in ruglig met de voeten naar elkaar. Ze plaatsen vervolgens de voeten tegen mekaar en proberen een fietsbeweging te maken.

Tactiek:
- De lln in 1 duo moeten ongeveer evenveel kracht, dezelfde grootte hebben.
- De rug blijft altijd goed recht bij de verschillende oefeningen!

Organisatie:

De lln worden in duo's verdeeld naargelang grootte en gewicht, 1 groepje gaat met 3 personen werken.De lkr toont de eerste 2 oefeningen voor, lln verspreiden zich over alle matjes.De lln verzamelen zich vervolgens rond de lkr na het horen van het fluitsignaal. De lkr. toont de laatste 2 oefeningen voor.

Materiaal:
- 4 matjes
- 1 lange mat

2.2 Voorbereidende partneroefeningen op piramidevormen.
Bewegingskunsten - Partneroefeningen- Piramides

Idee:
Kennismaken met het basisprincipe van piramidevormen.

Oefeningomschrijving:
De verschillende uit te voeren balansen en piramidevormen worden verduidelijkt met een kijkwijzer.
1. Hang -en tegenhangprincipe: Je houdt elkaar in evenwicht bij deze oefeningen, je werkt zoveel mogelijk met je lichaamsgewicht en zo min mogelijk met je spierkracht.


2. Hang -en tegenhangprincipe

3. Hang -en tegenhangprincipe

4. In het loodprincipe: Er wordt voor gezocht dat de steunpunten zoveel mogelijk loodrecht boven mekaar bevinden. Er wordt NIET gesteund op de onderrug!!

5. In het loodprincipe

6. In het loodprincipe

7. In het loodprincipe


Tactiek:
- Er wordt zo min mogelijk spierkracht gebruikt.
- De bovenste partner steunt zoveel mogelijk loodrecht op de dragende lichaamsdelen.
- De basissteun blijft zo stabiel mogelijk

Organiatie:
De lln vormen een frontrij voor de lkr.De lkr legt de werking uit van de oefening, de nadruk wordt gelegd op de veiligheid. De lkr toont alle oefeningen voor met een ll.De duo's blijven het zelfde. Na een 2 tal minuten wordt er op het fluitsignaal doorgeschoven naar een andere post.Er wordt gebruik gemaakt van een klokdoorschuifsysteem.

Materiaal:
- 4 matjes
- 1 lange mat
- Kijkwijzers

2.3 Piramidevormen met 3 personen
Bewegingskunsten - Groepsoefening - Piramides

Idee:
Er wordt voortgebouwd op de basis van piramidevormen. Enkel 2 personen hebben contact met de grond.

Oefeningomschrijving:
Er zijn 2 types van piramiden, 1 deel van de groep oefent zelfstandig de hiervoor geziene partneroefeningen in op de lange mat.Het 2e deel van de groep probeert de piramidevormen van 3 personen uit te voeren.

Piramidevormen met 3 personen:
- Er wordt steeds benadrukt dat de piramide van onder naar boven wordt opgebouwd.
- De veiligheid speelt een zeer belangrijke rol, als 1 leerling stop zegt moet de piramide onmiddellijk afgebroken worden (van boven naar onder)

1.

2.

3.

4.


Tactiek:
- De piramide wordt van onder naar boven opgebouwd, de onderste steun moet eerst stabiel zijn vooraleer men verder kan bouwen.
- Er wordt gewerkt op blote voeten.
- Er wordt enkel gesteund op de schouders en heupen, NIET op de onderrug.

Organiatie:

Er worden 3 duo's aangeduid die starten met de piramidevormen met 3 personen. De andere lln. oefenen de partneroefeningen in op de lange mat.Na het fluitsignaal worden 3 andere duo's (of 6 lln) naar de matjes gebracht.Bij de beide standjes wordt er gebruik gemaakt van kijkwijzers.

Materiaal:
- 4 matjes
- 1 lange mat
- Kijkwijzers
- 1 Harde valmat

Lesslot:

Spel 2: Hoeveel zitten er achter mij?

Spelidee:
Geblinddoekte: Deze moet raden hoeveel lln er achter hem komen neerzitten.
Spelers: Zo stil mogelijk achter de geblinddoekte gaan neerzitten.

Spelomschrijving:
Er wordt 1 ll geblinddoekt, deze gaat een vijftal meter verder met de rug naar de groep toestaan.Nu duidt de lkr verschillende lln aan die achter de geblinddoekte gaan zitten.Na enkele ogenblikken moet de geblinddoekte raden hoeveel lln er achter hem/haar zitten.

Spelregels:
- De geblinddoekte houdt de blinddoek aan.
- Lln moeten zo stil mogelijk proberen zijn.

Tactiek:
- Geblinddoekte: Zo aandachtig mogelijk luisteren zodat je alle voetstappen hoort.
- Spelers: Zo stil mogelijk achter de geblinddoekte gaan zitten.

Variatie:
- Een aantal hoepels rond de geblinddoekte leggen.
- Een bal tussen de benen van de geblinddoekte rollen.Mail Juf Naomi